Opłaty za usługi cmentarne


Na postawie Zarządzenia nr 49/B/2020 Burmistrza Jaworzyny Śląskiej z dnia 06.05.2020 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne obowiązują następujące opłaty za usługi cmentarne:

Lp
Rodzaj usługi cmentarnejCena netto
1.
 Opłata prolongacyjna za ponowne użycie grobów ziemnych na następne 20 lat:


    -  grób ziemny mały
100,00 zł 

    -  grób ziemny dla urn ze szczątkami zwłok
80,00 zł 

    -  grób ziemny pojedynczy
200,00 zł 

    -  grób ziemny głębinowy
300,00 zł 
2.
Opłata za miejsca grzebalne:


    -  pod grób ziemny mały
30,00 zł 

    -  pod grób ziemny duży pojedynczy i głębinowy
250,00 zł 

    -  pod grób ziemny na urnę
70,00 zł 

    -  pod grób murowany pojedynczy
250,00 zł 

    -  pod grób murowany głębinowy
250,00 zł 
3.
Korzystanie z kaplicy cmentarnej: 1 doba
120,00 zł 
4.
Opłata za rezerwację miejsca na grób ziemny na okres 10 lat:


    -  pod grób duży pojedynczy i głębinowy
200,00 zł 

    -  po grób dla urn
90,00 zł 
5.
Opłata za wydanie zezwolenia na jednorazowy wjazd na cmentarz pojazdów:


    -  za samochód osobowy z przyczepą oraz samochód dostawczy do 3,5 t
75,00 zł 

    -  za samochód ciężarowy o ładowności powyżej 3,5 t
110,00 zł 

    -  inne pojazdy mechaniczne ,a w szczególności sprzęt budowlany
120,00 zł 


Uwaga! Do opłat netto podanych w powyższej tabeli dolicza się podatek od towarów i usług (VAT)


Pliki

Zarzadzenie-Burmistrza-nr-49_B_2020.pdfZarzadzenie-Burmistrza-nr-49_B_2020.pdf

© Copyright 2023 corsario.pl

DESIGN by corsario.pl