Dokumenty do pobrania


Przyłączenie do sieci

Wniosek o wydanie warunków zapewnienia dostawy wody i odprowadzania ścieków/warunków technicznych do projektowania/budowy sieci wod-kan
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan
Oświadczenie o woli budowy sieci wod-kan z własnych środków
Instrukcja budowy sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych dla Inwestorów i Wykonawców

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji

Zgłoszenie rozpoczęcia prac przy budowie sieci i przyłączy wod-kan

Wniosek o dokonanie przeglądu technicznego i odbioru końcowego sieci/przyłączy wod-kan

Protokół odbioru końcowego budowy sieci/ przyłączy wod-kan

Protokół odczytu/montażu/wymiany wodomierza
Klauzula informacyjna RODO


Zawarcie umowy na dostawę wody / odbiór ścieków
Wniosek o zawarcie umowy
Umowa o zaopatrzenie w wodę
Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Umowa o zapatrzenie w wodę z osobą korzystającą z lokalu
Umowa o zapatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków z osobą korzystającą z lokalu
Umowa o zapatrzenie w wodę z właścicielem/ zarządcą budynku wielolokalowego
Umowa o zapatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków z właścicielem/ zarządcą budynku wielolokalowego
Wyciąg z taryfy
Ogólne warunki umowy
Ścieki przemysłowe


Zawarcie umowy na dostawę wody / odbiór ścieków poza siedzibą przedsiębiorstwa
Umowa o zaopatrzenie w wodę zawierana poza siedzibą przedsiębiorstwa
Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawierana poza siedzibą przedsiębiorstwa
Umowa o zaopatrzenie w wodę z osobą korzystającą z lokalu zawierana poza siedzibą przedsiębiorstwa
Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z osobą korzystającą z lokalu zawierana poza siedzibą przedsiębiorstwa
Umowa o zaopatrzenie w wodę z właścicielem zarządcą budynku wielolokalowego zawierana poza siedzibą przedsiębiorstwa
Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z właścicielem zarządcą budynku wielolokalowego zawierana poza siedzibą przedsiębiorstwa


Odpłatne przejęcie sieci wod-kan wybudowanych ze środków własnych inwestorów
Wniosek o odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych
Arkusz oceny wniosku
Projekt umowy odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych
Protokół zdawczo-odbiorczy
Metodyka wyceny wartości dochodowej urządzeń wodociagowych i/lub kanalizacyjnych© Copyright 2023 corsario.pl

DESIGN by corsario.pl