Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta już otwarte!

W celu ułatwienia i usprawnienia kontaktu naszych klientów ze Spółką, ZUK w Jaworzynie Śląskiej Spółka z o.o. uruchomiła bezpłatny elektroniczny portal komunikacji – Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (EBOK).


Do korzystania z EBOK wystarczy dostęp do Internetu, akceptacja Regulaminu EBOK oraz login i hasło, które generowane są indywidualnie dla każdego z klientów. Dzięki temu klienci Spółki mogą w każdej chwili uzyskać dostęp do swojego konta. Rejestracja w portalu EBOK umożliwia między innymi:

  • dostęp do faktur i innych dokumentów rozliczeniowych,
  • dostęp do miesięcznych naliczeń opłat za mieszkanie (zaliczka na utrzymanie części wspólnej, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, fundusz remontowy),
  • bieżącą kontrolę rachunków (przegląd salda, rozrachunków i płatności),
  • podgląd odczytów zużycia mediów z wodomierzy,
  • wyświetlanie informacji o sprawach windykacyjnych,
  • wyświetlanie informacji o zawartych umowach i aneksach do nich,
  • elektroniczne zgłaszanie spraw, np. awarii.

 

W przypadku klientów mających zawartą umowę na dostawę wody i odbiór ścieków rejestracja w portalu EBOK oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie faktury elektronicznej (w formacie PDF), która jest dokumentem bezpiecznym, posiadającym taką samą wartość prawną jak faktura drukowana. Faktura elektroniczna to także ochrona środowiska naturalnego oraz mniejsze ilości zużywanego papieru.

 

W celu uzyskania loginu i hasła dostępu do EBOK należy zgłosić się do ZUK w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o. 

  • do pokoju nr 7 (wejście A) - dla klientów będących właścicielami we wspólnotach mieszkaniowych,
  • do pokoju nr 15 (wejście D) - dla pozostałych klientów.

 

UWAGA!

Klienci, którzy wcześniej wyrazili zgodę na fakturę elektroniczną mogą zarejestrować się do EBOK bez wychodzenia z domu. W tym celu należy wydrukować i wypełnić Kartę danych portalu EBOK. Wypełnioną i podpisaną kartę należy zeskanować i wysłać mailem na adres ebok@zukjaworzyna.pl z adresu, na który dostarczane są faktury elektroniczne z prośbą o nadanie loginu i hasła dostępu. Dane do logowania zostaną przesłane na adres e-mail wskazany do wysyłki efaktur.

Zachęcamy do skorzystania nowych możliwości.

 

 

 

Pliki

Karta-danych-portalu-EBOK.docxKarta-danych-portalu-EBOK.docxRegulamin-EBOK.docxRegulamin-EBOK.docx

© Copyright 2023 corsario.pl

DESIGN by corsario.pl