efaktura

Do produkcji faktur papierowych, których w Polsce wystawia się 1,5 miliarda rocznie, potrzebnych jest w sumie 255 tysięcy drzew - oznacza to wycinkę aż 698 drzew dziennie!

Gdyby wszyscy Polacy zastąpili faktury papierowe dokumentami elektronicznymi, co roku zanieczyszczeniu ulegałoby ponad 6,5 miliarda litrów wody mniej. To tyle, ile potrzeba do napełnienia 3000 basenów olimpijskich.

O około 1935 ton zmniejszyłaby się też emisja dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery: tyle rocznie wytwarza 58 tysięcy gospodarstw domowych.

Znacząco zmniejszyłaby się ilość odpadów oraz wyjątkowo trudnych w utylizacji kartridży i tonerów do drukarek.

Źródło: http://www.wybieramefaktury.pl/


Korzyści z wyboru efaktury

  • efaktura zastępuje fakturę w formie papierowej i posiada taką samą wartość prawną jak dokument papierowy.
  • korzystanie z efaktur skraca czas oczekiwania na rachunki. Jest do nich dostęp już w momencie wystawienia. Problem z nieterminowym doręczaniem korespondencji przez operatora pocztowego przestaje istnieć.
  • informacja o wystawieniu efaktury jest wysyłana e-mailem na wskazany adres.
  • dostęp do efaktur jest możliwy z każdego miejsca na świecie i przez 24 godziny na dobę.
  • efaktury są zawsze dostępne w Internecie. Można także zapisywać je na dysku komputera i na systemach pamięci przenośnej. Nie ma potrzeby przechowywać stosu kartek, które tak łatwo jest zniszczyć lub stracić.

 

Jak wyrazić zgodę na efkaturę?

W celu skorzystania z usługi należy wypełnić oświadczenie o akceptacji faktury elektronicznej wskazując adres poczty elektronicznej, na który będą wysyłane efaktury i dostarczyć je do Spółki.

Wypełnione i podpisane oświadczenie można dostarczyć osobiście, wysłać pocztą na adres Spółki lub zeskanowane wysłać na adres efaktura@zukjaworzyna.pl (z tej opcja mogą skorzystać tylko klienci, którzy mają podpisaną ze Spółką umowę na dostawę wody i/lub odbiór ścieków).

Faktura elektroniczna zostanie wysłana już za najbliższy okres rozliczeniowy określony w umowie.

© Copyright 2023 corsario.pl

DESIGN by corsario.pl