zgłaszanie awarii


Awarie w budynkach wspólnot mieszkaniowych:
 Awarie elektryczne

Numer telefonu  • dni robocze w godz: 7:00 – 15:00

74 637 98 30 lub 74 637 98 32

  • dni robocze po godz: 15:00 oraz dni ustawowo wolne od pracy
667 335 629


Awarie budowlane

Numer telefonu  • dni robocze w godz: 7:00 – 15:00

74 637 98 30 lub 74 637 98 32

  • dni robocze po godz: 15:00 oraz dni ustawowo wolne od pracy
601 788 961

 Awarie na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych:


  • dni robocze w godz: 7:00 – 15:00

74 637 98 30 lub 74 637 98 37

  • dni robocze w godz: 15:00 – 20:00 oraz dni ustawowo wolne od pracy w godz: 7:00 – 20:00
669 997 509 lub 669 997 520


© Copyright 2023 corsario.pl

DESIGN by corsario.pl